Zastupitelstvo


Ing. Hana Papajová starostka Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Hana Trsková místostarostka Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Petr Doležal zastupitel Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Pavlína Pártlová zastupitel Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Ing. Milana Hromasová zastupitel Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Klára Pártlová zastupitel Změna pro Hranice, Trpnouze, Blata
Dalibor Matušek zastupitel Dalibor Matušek


 Zápisy zasedání