Současnost


Obec leží asi 20 km severně pod Novohradskými horami. Součástí obce je osada Trpnouze. Původně tato osada patřila do panství fürsternberského, tehdejšího Vitorazska.


V současné době žije v obci 212 obyvatel. Obecní úřad sídlí v bývalé budově rakouské školy, do r. 1995 byla v obci škola. V 70. letech si občané svépomocí postavili kulturní dům s hezkým sálem. Většina obyvatel dojíždí za prací do okolních obcí.


Hezkou dominantou obce je kaple sv. Antonína z r.1869 a budova české matiční školy. Zajímavostí je památný trojhranný kámen, zemský bod čp.19 v Trpnouzi, kde každá strana představuje znak panství – schwarzenberského, fürsternberského a buquoyského. Nedaleko obecního úřadu stojí památník padlých v 1. světové válce.


Hezkým lidovým zvykem v obci je masopustní koleda a každoročně Bartolomějské posvícení s koulením v kuželkách. 


V nedalekém okolí se nachází rozsáhlá rašeliniště, kde lze vidět borovici blatku, rojovník, brusinky, opilky či vlochyni.

Obec patří do krásného koutu jižních Čech – Novohradska.

Podnikání v obci

Podnikání je zaměřeno na zemědělství. Je zde možno vidět pasoucí se stáda ovcí, hovězího dobytka a koně.