Projekt Čistička u kulturního domu 2020

POV Jihočeského kraje 2020
Čistička u kulturního domu včetně kanalizačních přípojek

Stavba zahájena 27.7.2020 a ukončena 30.9.2020.
Celkové náklady na stavbu 544 379,-Kč z toho dotace z Jihočeského kraje 270 000,-Kč.