Rozpočtové opatření

Veškeré rozpočtové změny jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Hranice v úředních hodinách a též na úřední vývěsce obce.