Rozpočet obce

Veškeré listiny jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Hranice v úředních hodinách a též na úřední vývěsce obce.