Projekt Výsadba listnatých stromů v obci 2022

Výsadba stromků byla realizována v měsíci duben 2022

Celkové náklady na výsadbu stromků – 249 400,00 Kč, poskytnutá dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – ve výši 249 400,00 Kč