Projekt Vybavení solárními světly 2021

Stavba byla zahájena 27. 10. 2021 a ukončena 28. 10. 2021

Celkové náklady na 13 ks solárních lamp – 942 227Kč z toho dotace Jihočeského kraje 280 000 Kč