Projekt Přístřešky pro kontejnery 2022

Stavba byla zahájena v dubnu a ukončena v květnu 2022

Celkové náklady na vybudování – 600 931,98 Kč z toho dotace Jihočeského kraje 220 000