Projekt Oprava povrchu MK Blata 0,208 – 0,798 km v obci Hranice 2021

Stavba byla zahájena 16. 8. 2021 a ukončena 29. 9. 2021

Celkové náklady 1 070 822 Kč z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 844 947 Kč