POPLATKY ZA ODPADY 2022 + SVOZOVÝ PLÁN

Poplatky za odpady 2022 je možno zaplatit na obecním úřadě

v pondělí v čase 8:00 – 11:00, 14:00 – 18:00

ve středu v čase 8:00 – 11:00

nebo bankovním převodem na účet 32525231/0100 pod variabilním symbolem vždy čísla popisného.

Odpady za jednu osobu s trvalým pobytem 400 Kč.

V částech obce, kde se neprovádí svoz – za jednu osobu s trvalým pobytem 200 Kč.

Rekreační objekt 400 Kč.

POZOR –  nový svozový plán.

Poplatek ze psů – 1 pes 100 Kč, druhý a každý další 100 Kč.

Prosíme uhradit poplatky do konce dubna 2022.

UPOZORNĚNÍ: PRO ROK 2022 SE BUDOU OPĚT VYLEPOVAT ZNÁMKY NA POPELNICE.

ZNÁMKY MUSÍ BÝT VYLEPENY NA POPELNICÍCH DO KONCE DUBNA 2022. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU VYVEZENY

TEN, KDO BUDE PLATIT POPLATEK ZA POPELNICE PŘEVODEM NA ÚČET, SI ZNÁMKY MŮŽE VYZVEDNOUT V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO I PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ