Poplatky za odpady 2019

Poplatky za odpady 2019 je možno zaplatit na obecním úřadě vždy v pondělí v čase 8:00 – 11:00, 14:00 – 18:00                                                                ve středu v čase 8:00 – 11:00

nebo bankovním převodem na účet 32525231/0100 pod variabilním symbolem vždy čísla popisného.

Odpady za jednu osobu s trvalým pobytem 400 Kč.
Rekreační objekt také 400 Kč.
Poplatek ze psů (1-3psi) 60Kč, čtvrtý a každý další 180 Kč.

Prosíme uhradit poplatky do konce dubna 2019.

Od 1. 5. 2019 musí být každá nádoba na odvoz komunálního odpadu označena platnou známkou pro rok 2019, jinak nebude vyvezena.