Poplatky za odpady 2023

Na zasedání Zastupitelstva obce Hranice konaném 12.12.2022 byla schválena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 a to vydáním Dodatku k Obecně závazné vyhlášce obce Hranice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Dodatek je zveřejněn na úřední desce obce Hranice v záložce „Místní vyhlášky“ Poplatky za odpady 2023 je […]

Číst více..