2021 - Hranice u Nových Hradů vrt HV-3


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Celkové způsobilé výdaje: 718 817 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 431 284 Kč
Výše příspěvku žadatele: 287 533 Kč


Realizace projektu:
zahájení: červenec 2021
ukončení: září 2021