Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce Hranice 2016

Závěrečný účet obce Hranice 2015

Závěrečný účet obce Hranice 2014

Závěrečný účet obce Hranice 2013

Veškeré listiny jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Hranice v úředních hodinách a též na úřední vývěsce obce.